logo DDConsulting

  • godna praca
  • zaufanie
  • skuteczna rekrutacja
  • doświadczenie
  • terminowość
  • menschenwürdige Arbeit
  • Vertraun
  • effektiven Rekrutierung
  • Erfahrung
  • Pünktlichkeit

O firmie Krótki opis naszej działalności

DDC Consluting jest wyspecjalizowaną firmą rekrutacyjną, którą towrzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży zasobów ludzkich. Naszym celem jest przede wszystkim indywidulane podejście zarówno do osób rekrutowanych, jak i do klientów, co staje się gwarantem sukcesu rekrutacji, dając poczucie bezpieczeństwa osobom poszukującym pracy, jak i pracodawcom. Na przstrzeni lat nasz zespół współpracował z wieloma kontrahentami w Polsce, jak i w Niemczech oraz Austii realziując projekty rekrutacji na stanowiska zarówno szeregowe, jak i specjalistyczne.

Über FirmaKurzbeschreibung der Tätigkeit

DDC Consluting ist ein spezialisiertes Rekrutierungsunternehmen, das aus den Mitarbeitern mit mehrjähriger HR-Erfahrung besteht. Unser Ziel ist es, sowohl die zu rekrutierenden Mitarbeiter als auch unsere Kunden individuell zu behandeln - diese Vorgehensweise garantiert einen Erfolg, denn beide: die Arbeitsuchenden und die Arbeitgeber das Gefühl der Sicherheit haben können. Im Laufe der Jahre arbeitete unser Team mit vielen Partnern in Polen, Deutschland und Österreich bei der Realisierung von Rekrutierungsprojekten für einfache und spezialistische Arbeiten zusammen.